HAMO_logotyp

Vi värnar om miljön - Miljöpolicy

HAMO Container ska uppfattas som en leverantör som aktivt
arbetar för en minimal miljöpåverkan och med ständiga förbättringar.

Detta gör vi bl a genom att

  • ständigt granska och utvärdera nya leverantörer
  • verka för att genomgående minska förbrukningen av miljöfarliga produkter
  • sträva efter att vid inköp välja det mest miljövänliga alternativet
  • källsortera och återvinna restprodukter
  • vi självklart följer alla tillämpliga lagar och förordningar

I största möjliga mån anlitar vi leverantörer som arbetar efter vedertagna miljöstyrnings- och kvalitetssäkringssystem, eller åtminstone har inlett processen att börja göra detta.

Bokmärk sidan och dela den med andra